Kompensacja określonych czynników fizycznych

Kompensacja określonych czynników fizycznych

W 1938 roku Roy J. Plunkett w DuPont Jackson Laboratory w amerykańskim stanie New Jersey poddał syntezie tworzywo sztuczne z rodzaju fluoropolimerów i tak powstał syntetyczny produkt nazwany politetrafluoroetylenem. Jego potoczna nazwa to teflon. Znalazł on zastosowanie, jako powłoka materiałów i urządzeń, które pracują w wysokich temperaturach.

Teflonowy mieszek kompensatorów wyrównujących

kompensatory PTFETeflon nazywany jest także materiałem PTFE. Jest to skrót jego prawidłowej nazwy chemicznej. Przykładem wykorzystania teflonu jest mieszek kompensatora, czyli urządzenia wyrównującego wpływ określonych czynników fizycznych na dany układ. Zastosowanie teflonu w kompensatorze powoduje uzyskanie mieszka o określonej ilości fal, które mogą zostać opcjonalnie wzmocnione zewnętrznymi pierścieniami ze stali nierdzewnej. Wraz ze wzrostem liczby fałd mieszka zwiększa się zakres dopuszczalnych przemieszczeń, ale zmniejsza się dopuszczalne ciśnienie, natomiast przy redukcji liczby fałd rośnie dopuszczalne ciśnienie pracy. Mieszek teflonowy niezależnie od wykonania i rodzaju zapewnia samouszczelnienie. Kompensatory teflonowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność chemiczna, temperaturowa, łatwość oczyszczenia oraz duża żywotność. Kompensują odkształcenia cieplne, naprężenia montażowe i wibracje. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym. Teflonowe kompensatory PTFE wyróżniają się wysoką odpornością na podciśnienie. Ciśnienia robocze osiągają nawet 16 bar. Mogą pracować w temperaturze roboczej do 235 stopni Celsjusza.

Podsumowując, kompensatory PTFE służą do tłumienia wibracji, niwelują przemieszczenia powstające w wyniku naprężeń i wydłużeń termicznych, a także kompensują odchylenia wzdłużne, poprzeczne i kątowe. Ze względu na dobrą odporność chemiczną kompensatory teflonowe używane są głównie przy silnie agresywnych mediach.

Komentarze są wyłączone.